Nancy Nave

Godziny zalukaj
6.4

Godziny zalukaj

Nov. 29, 2013

Godziny zalukaj

Nowy Orlean. Nolan Hayes przybywa do szpitala, kiedy dowiaduje się, że jego ciężarna żona, Abigail, uległa wypadkowi. W wyniku przedwczesnego ...