Kevin Van Hentenryck

Wiklinowy koszyk zalukaj
6.2

Wiklinowy koszyk zalukaj

Duane nosi w wielkim koszu zdeformowanego brata syjamskiego, szukając zemsty na lekarzach, którzy ich rozdzielili.