Jarreth J. Merz

Młody Mesjasz zalukaj
5.6

Młody Mesjasz zalukaj

Opowieść o wydarzeniach z życia siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie kim jestem? Widz być może po raz pierwszy w życiu ...